Parafia

Służba Liturgiczna

Liturgiczna służba ołtarza - gromadzi młodych chłopców, którzy pragną służyć przy ołtarzu Pana Jezusa. W jej ramach wyróżniamy młodzież lektorską, czytającą Słowo Boże, grupę ministrantów starszych i młodszych wspomagającą kapłanów podczas różnych akcji liturgicznych w kościele oraz grupę kandydatów przygotowujących się do służby przy ołtarzu.

"Duszpasterze niech zabiegają gorliwie i cierpliwie o liturgiczne wychowanie oraz czynny udział wiernych, tak wewnętrzny jak i zewnętrzny stosownie do ich wieku, stanu i rozwoju życia i stopnia kultury religijnej, spełniając w ten sposób jeden z głównych obowiązków wiernego szafarza Bożych tajemnic" (Konstytucja o Liturgii 19).

"W odprawianiu liturgii każdy spełniający swą funkcję, czy to duchowny czy świecki, powinien czynić tylko to i wszystko to, co należy do niego z natury rzeczy i na mocy przepisów liturgicznych. Ministranci, lektorzy, komentatorzy i członkowie chóru również spełniają prawdziwą funkcję liturgiczną. Niech więc wykonują swój urząd z tak szczerą pobożnością i dokładnością, jak to przystoi wzniosłej posłudze i odpowiada słusznym wymaganiom Ludu Bożego. Należy więc staranie wychować te osoby w duchu liturgii oraz przygotować do odpowiedniego i zgodnego z przepisami wykonywania przypadających każdemu czynności" (Konstytucja o Liturgii 28-29).

Zbiórki ministrantów odbywają się w każdą sobotę o 9.30

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy