Parafia

Rada Parafialna

Skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej na kadencję 2017-2022 w parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Częstochowie.

Z urzędu:

ks. Roman Łodziński
ks. Kazimierz Gajda
Sylwester Stasiak
Marek Włdarczyk

Z nominacji ks. Proboszcza:

Zuzanna Gawenda
Małgorzata Haryłek
Bronisława Idźkowska
Marian Janus
Halina Kozłowska
Andrzej Mucha
Zbigniew Poniedziałek
Andrzej Prus

Z wyboru parafian:

Andrzej Ciszewski
Wojciech Turek
Elżbieta Cubała
Małgorzata Łęgowik
Jacek Kolewiński
Aneta Włodarczyk
Andrzej Piotrowski
Stanisław Kopiec

 

"Parafialna Rada Duszpasterska (PRD) stanowi, zgodnie z kan. 536 KPK, ciało doradcze, które pod kierownictwem proboszcza parafii - w ramach ustawodawstwa diecezjalnego - pomaga wyłącznie w działalności duszpasterskiej danej wspólnoty parafialnej" (Statut Parafialnej Rady Duszpasterskiej w Archidiecezji Częstochowskiej

 

Spotkania informacyjno-formacyjne Rady Parafialnej odbywają się w każdą drugą niedzielę miesiąca po wieczornej Mszy Św.