Parafia

Pierwsza Komunia Św.

Podstawowe przygotowanie do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej odbywa się w ramach katechizacji szkolnej. Natomiast w parafii zamieszkania (nie zameldowania), rodzice zgłaszają dzieci pragnące przystąpić do Pierwszej Komunii Świętej.

Dokumenty wymagane do Pierwszej Komunii Świętej
• metryka chrztu św. dziecka

Rodziców wraz z dziećmi zachęcamy do uczestniczenia w niedzielnej Mszy św. o godz. 10.45, w czasie której, kierowane jest specjalne słowo do dzieci a po zakończeniu liturgii przekazywane są bieżące informacje.

Uroczystość udzielenia Pierwszej Komunii Świętej
Do pierwszej spowiedzi św. dzieci wraz z rodzicami przystępują w poprzedzającą uroczystość sobotę.

Po niedzieli pierwszokomunijnej trwa „Biały Tydzień”. Od poniedziałku do piątku codziennie dzieci w strojach pierwszokomunijnych wraz z rodzicami przychodzą na godz. 17.30 na nabożeństwo i Mszę Św.

Rocznica Pierwszej Komunii Świętej
Do spowiedzi św. dzieci wraz z rodzicami przystępują w poprzedzającą uroczystość sobotę.

2024 r.

Uroczystość udzielenia Pierwszej Komunii Świętej - 12 maja

 


Pierwsza Komunia św. w klasie trzeciej

Znowelizowana Podstawa programowa Kościoła katolickiego w Polsce, zatwierdzona przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 8 marca 2010 r. w Warszawie, zakłada przyjmowanie pierwszej Komunii św. w klasie trzeciej na zakończenie pierwszego cyklu edukacyjnego związanego z katechezą inicjacji w sakramenty pokuty i pojednania oraz Eucharystii (PPK, s. 26-36). Założenie to zostało uwzględnione w nowym Programie nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach zatwierdzonym przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski w Białymstoku w dniu 9 czerwca 2010 r. Czytamy w nim: „Pod koniec klasy III dziecko ma po raz pierwszy spotkać Chrystusa w sakramencie pokuty i pojednania oraz przez Komunię Świętą w Eucharystii” (PNR, s. 53). Biorąc to pod uwagę, jak również wskazania Kodeksu Prawa Kanonicznego (KPK kan. 913), przyjmuje się w Archidiecezji Częstochowskiej praktykę przystępowania dzieci do pierwszej spowiedzi i Komunii św. pod koniec klasy trzeciej. Postanowienie to dotyczy dzieci, które rozpoczną naukę w klasach pierwszych w szkołach podstawowych od dnia 1 września 2014 r. Zasada ta nie wyklucza jednak możliwości przystąpienia do tych sakramentów wcześniej, w szczególnych i uzasadnionych przypadkach, rozpatrywanych indywidualnie przy współpracy rodziców, duszpasterzy, katechetów i Referatu Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Częstochowie.