Parafia

Pneuma

                     WIELKANOC 2021                                                                                               nr 78

 

„Otóż, jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy. Bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie”. 

                                                                                                                                                           Rz 6,8-11

Chrystus zmartwychwstał!

Prawdziwie zmartwychwstał!

Wszystkim Parafianom i Dobrodziejom składamy najserdeczniejsze życzenia wielkanocne. Pan Jezus, który pokonał grzech, szatana i śmierć, który przeszedł ze śmierci do życia; niech napełni was i wasze rodziny pokojem, abyście w głębi waszych serc usłyszeli słowa, które usłyszeli Apostołowie zgromadzeni w Wieczerniku „Pokój wam!” Niech moc Chrystusa zmartwychwstałego objawia w każdym waszym dniu.

                                                                                                                                            Życzą Duszpasterze

 

Największe misteria ludzkiego odkupienia sprawuje Kościół co roku począwszy od Mszy wieczornej Wielkiego Czwartku aż do Nieszporów Niedzieli Zmartwychwstania.

Czas ten słusznie jest określany jako:

„Triduum Chrystusa ukrzyżowanego, pogrzebanego i zmartwychwstałego”.

Nazywa się go „Triduum Paschalnym”, ponieważ uobecnia się wtedy i uskutecznia misterium Paschy, to jest przejścia Pana z tego świata do Ojca. Przez sprawowanie tego misterium w znakach liturgicznych i sakramentalnych Kościół jednoczy się wewnętrznie z Chrystusem, swoim Oblubieńcem.

Msza Wieczerzy Pańskiej Wielkiego Czwartku

Mszą sprawowaną w wieczór Wielkiego Czwartku rozpoczyna Kościół Paschalne Triduum. Przypomina ową Ostatnią Wieczerzę, kiedy to Pan Jezus, tej nocy, której był wydany i umiłował swoich na świecie do końca, ofiarował Bogu Ojcu pod postaciami chleba i wina swoje Ciało i swoją Krew, dał apostołom do spożywania oraz im i ich następcom w kapłaństwie nakazał, aby Je ofiarowali.

Cała wewnętrzna uwaga winna się kierować ku misteriom upamiętnianym zwłaszcza w tej Mszy świętej:

  • jest to ustanowienie Eucharystii,
  • ustanowienie sakramentu kapłaństwa,
  • Pańskie przykazanie miłości.

Mszę Wieczerzy Pańskiej sprawuje się w godzinach wieczornych, w czasie bardziej sprzyjającym czynnemu uczestnictwu miejscowej wspólnoty.

Po Mszy obnaża się ołtarz, przy którym była sprawowana.

 

Wielki Piątek Męki Pańskiej

W tym dniu, w którym „Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha”, Kościół rozmyślając nad Męką swojego Pana i Oblubieńca oraz adorując Krzyż wspomina swe narodzenie z boku Chrystusa umierającego na Krzyżu i wstawia się do Boga za zbawienie całego świata.

Zgodnie z najdawniejszą tradycją Kościół nie sprawuje w tym dniu Eucharystii; Komunii świętej udziela się wiernym jedynie podczas liturgii ku czci Męki Pańskiej; chorym, którzy w tej liturgii nie mogą uczestniczyć.

Wielki Piątek Męki Pańskiej w całym Kościele jest dniem pokuty, w którym obowiązuje zachowanie wstrzemięźliwości i postu.

 

Wielka Sobota

W Wielką Sobotę Kościół trwa przy Grobie Pańskim, rozważając Mękę i Śmierć Chrystusa oraz Jego zstąpienie do otchłani, a także w modlitwie i poście oczekuje na Jego Zmartwychwstanie.

Dzisiaj Kościół powstrzymuje się zupełnie od sprawowania Ofiary Mszy świętej.

 

 

 

 

 

Wigilia Paschalna w świętą noc

Zgodnie z bardzo dawną tradycją ta noc jest czuwaniem na cześć Pana. Wigilia sprawowana tej nocy upamiętnia świętą noc zmartwychwstania Pana, jest jakby „matką wszystkich świętych wigilii”.

Kościół czuwając oczekuje Pańskiego zmartwychwstania i sprawuje je w sakramentach chrześcijańskiego wtajemniczenia.

Fragmenty z „Listu okólnego o przygotowaniu i obchodzeniu Świąt Paschalnych” Kongregacji Kultu Bożego, 16 stycznia 1988 r.

 

LITURGIA TRIDUUM PASCHALNEGO

UWAGA!!! Limit osób w kościele: 25 max.

 Wielki Czwartek – 1 IV 2021 r.

19:00 – Msza Wieczerzy Pańskiej

(po Mszy św. przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy)

21:00 – Gorzkie Żale

22:00 – zakończenie adoracji

Wielki Piątek – 2 IV 2021 r.

Od 7:30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy

15:00 – Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

15:15 – Droga Krzyżowa

19:00 – Liturgia Męki Pańskiej

(po Liturgii przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego)

23:00 – zakończenie adoracji

Wielka Sobota – 3 IV 2021 r.

Od 7:30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim

10:00 – 14:00 poświęcenie pokarmów na placu przy krzyżu (co pół godziny)

21:00 – Wigilia Paschalna w Wielką Noc

(Liturgia: Światła, Słowa, Chrzcielna, Eucharystyczna)

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 4 IV 2021 r.

 Poniedziałek Wielkanocny – 5 IV 2021 r.

 Msze św. jak w każdą niedzielę – 7:30, 9:30, 10:45, 12:00, 17:00