Parafia

Pneuma

          MAJ - CZERWIEC 2019                                                                                                           nr 71

 

 

 

„Wszystkie łaski, wszelkie światło czerpałam z tajemnic różańcowych i one uczyniły moje życie owocnym”

                                                                                                      Paulina Jaricot

 

 

„Różaniec należy do najlepszej i najbardziej wypróbowanej tradycji kontemplacji chrześcijańskiej. Poprzez różaniec wstępujemy do szkoły Maryi, by Ona uczyła nas kontemplować oblicze Chrystusa, poznajemy tajemnice Jego życia, rozważane Jej sercem, otwieramy się na tajemnicę Trójcy Świętej, aby doświadczać miłości Ojca i radości Ducha Świętego” - pisał św. Jan Paweł II w liście o różańcu.

Żywy Różaniec to niezwykła wspólnota modlitwy i apostolstwa. Założycielką tego dzieła modlitwy jest sługa Boża Paulina Maria Jaricot, która pisała: „Nienasycone pragnienie poznania Boga i ogromna potrzeba, by kochać, kazało mi pragnąć także działania na Jego chwałę. Chciałam dołożyć moją cegiełkę do chwały Kościoła”.

Mając na celu rozpowszechnienie modlitwy różańcowej wprowadziła praktyki codziennego odmawiania różańca. W 1826 r. zaczęła organizować piętnastoosobowe grupy, które miały utworzyć Żywy Różaniec. Każda bowiem z osób należących do danej Róży, zobowiązywała się do codziennego odmówienia jednej dziesiątki różańca z rozważaniem jednej z 15 tajemnic różańcowych w intencjach: misyjnej i papieskiej, wyznaczanych na dany miesiąc. Centralę Żywego Różańca Paulina założyła w Lyonie na wzgórzu Lorette. Żywy Różaniec jeszcze za jej życia rozwinął się w wielu krajach na całym świecie.

27 stycznia 1832 r. papież Grzegorz XVI listem apostolskim Benedicentes zatwierdził stowarzyszenie Żywego Różańca i nadał mu liczne odpusty. Patronką Żywego Różańca ustanowił młodziutką rzymską męczenniczkę – św. Filomenę, za przyczyną której Paulina w cudowny sposób odzyskała zdrowie. Pius IX w liście apostolskim Quod iure haereditario z 17 sierpnia 1877 r. ustanowił zasady organizacyjne stowarzyszenia Żywego Różańca. Kolejni papieże w swych dokumentach i nauczaniu wyjaśniali i podkreślali znaczenie modlitwy różańcowej, zachęcając do jej rozpowszechniania.  W 2002 r. Ojciec Święty Jan Paweł II w liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae („O różańcu Dziewicy Maryi”) ogłosił Rok Różańca i wprowadził nową jego część – tajemnice światła – dotyczące publicznej działalności Pana Jezusa. Ojciec Święty pragnął, „aby różaniec w pełniejszy sposób można było nazwać streszczeniem Ewangelii”. Odtąd cały różaniec liczy 20 tajemnic, a żywe róże składają się z 20 osób. Do Polski Żywy Różaniec dotarł w XIX w. Obecnie istnieje niemal w każdej parafii. W 1977 r. Prymas Stefan Wyszyński zatwierdził Ceremoniał Żywego Różańca, opracowany przez o. Szymona Niezgodę OP w 60. rocznicę objawień fatimskich.

Członkowie Żywego Różańca, modląc się w papieskich intencjach Apostolstwa Modlitwy, każdego dnia oplatają modlitwą cały Kościół i świat. W róży znajduje się 20 osób, z których każda zobowiązuje się do codziennego rozważania jednej tajemnicy różańcowej (zmienianej co miesiąc). Dzięki temu róża codziennie odmawia cały różaniec.

Żywy Różaniec to również ofiarowanie komuś pięciu minut swojego życia, bo tyle mniej więcej trwa jedna dziesiątka. Warto włączyć się w ten ruch z wielu powodów, przede wszystkim jednak ze względu na pamięć modlitewną sióstr czy braci za naszego życia i po śmierci. Członkowie kół zawsze pamiętają o sobie przed Bogiem. Modlą się za żyjących i zmarłych członków, zamawiają Msze św. w ich intencji.

Przynależność do Róży wiąże się z kilkoma obowiązkami, których wypełnienie nie należy jednak do rzeczy niemożliwych, są to: codzienna modlitwa różańcowa, udział w spotkaniach, przystępowanie do sakramentów świętych i szerzenie kultu Maryi. Ważny jest także udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w modłach za spokój jego duszy.

Członkowie Żywego Różańca mogą uzyskać odpust zupełny osiem razy w roku: w dniu przyjęcia do Żywego Różańca, Narodzenia Pana Jezusa, Zmartwychwstania Pańskiego, Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie, Wniebowzięcia Matki Bożej, Królowej Różańca Świętego, Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i Ofiarowania Pańskiego.

Żywy Różaniec jest raczej cichą i mało widoczną wspólnotą, ale jego moc jest ogromna. Pragniesz być bliżej Boga i zmobilizować się do modlitwy? Nic prostszego: weź do ręki różaniec i dołącz do koła. Nie wahajmy się, jeśli lubimy różaniec, chcemy wspólnie trwać przy Maryi i wypraszać łaski potrzebne Kościołowi i nam samym. Nie czekajmy na lepszy czas, na to, że kiedyś będziemy mieli mniej pracy i obowiązków. Można się tłumaczyć, ale czy warto? Po co czekać? Zatrzymaj się nad życiem Jezusa i Jego Matki, powierz się Bogu.

Żywy Różaniec naszej parafii istnieje od samego początku jej powstania. Aktualnie jest trzynaście róż (w tym dwie róże męskie). Nasze spotkania odbywają się w pierwszą niedzielę każdego miesiąca w kościele o godz. 17:00 na Mszy św. W INTENCJI WSPÓLNOTY ŻYWEGO RÓŻAŃCA. Po Mszy św. odbywa się spotkanie formacyjne dla Wspólnoty i wymiana Tajemnic Różańcowych. Poza tym członkowie Żywego Różańca prowadzą modlitwę różańcową w dni powszednie przed każdą Mszą Św. wieczorną o godz. 17.30, a w niedzielę o godz. 9.00 i 16.30.

 

Ważne wydarzenia w życiu wspólnoty parafialnej

18.05.2019 – Doba Eucharystyczna

31.05.2019 – Początek nowenny przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego

02.06.2019 – Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

08.06.201918.00 – Msza Święta z udzieleniem sakramentu Bierzmowania – szafarzem sakramentu i głównym celebransem będzie ks. bp dr Andrzej Przybylski

09.06.201912.00 Uroczysta suma odpustowa głównym celebransem będzie ks. Prałat Andrzej Sobota

09.06.2019 – Festyn parafialny
fanty na loterię można składać w salkach od poniedziałku do piątku w godz. 14.00–18.00

20.06.2019 – Uroczystość Bożego Ciała i Krwi.

Msze święte w godz. 7.30, 9.30, 10.45

15.15 Msza Św. z procesją Eucharystyczną

15.07–26.07.2019 – Wyjazd na Wakacje z Bogiem do Żelistrzewa

 

Nabożeństwa Majowe i Czerwcowe

 Poniedziałek – Sobota  godz. 17.30

Niedziela  godz. 16.30

 

Program Doby Eucharystycznej w naszej parafii 18 maja 2019

  7.00 – Msza Św. i rozpoczęcie adoracji

Adoracja indywidualna od godz. 7.00 do 18.00

15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego

17.30 – Nabożeństwo Majowe i  Msza Święta

19.00 – Domowy Kościół

20.00 – Klub Seniora i ul. 11 Listopada 32, 30, 28

21.00 – Wspólnota Intronizacyjna i ul. 11 Listopada 18, 16, 14

22.00 – Czciciele Miłosierdzia Bożego i ul. 11 Listopada 12, 10, 8

23.00 – Żywy Różaniec i ul. Lechonia 34, 33, 32, 30, 31, 29, 27

24.00 – Msza Św.

  1.00 – Akcja Katolicka, Rada Parafialna i ul. Lechonia 28, 26, 25, 23, 21, 22, 19

  2.00 – ul. Lechonia 17, 13, 9, 7, 5, 3

  3.00 – ul. Brzozowa 42, 40, 38, 36, 9 i ul. Lipowa 51, 49, 45

  4.00 – ul. Wierzbowa 26, 24, 22

  5.00 – ul. Wierzbowa 18, 14, 1/9

  6.00 – ul. Gajowa 1, 3, 5, 7, 9, 27/29, 31 i ul. Botaniczna, Brzozowa, Topolowa – domki jdnorodzinne

  7.00 – Zakończenie adoracji i Msza Św.

 

Program adoracji w Wigilię Zesłania Ducha Świętego 8 czerwca 2019

19.00 – Żywy Różaniec, Klub Seniora, Akcja Katolicka

20.00 – Czciciele Miłosierdzia Bożego, Wspólnota Intronizacyjna

21.00 – Apel i zakończenie Adoracji Najświętszego Sakramentu