Parafia

Historia Parafii

Boży zamysł utworzenia nowej parafii spoczął na osobie ks. Arcybiskupa i Kurii Częstochowskiej. Napotkał jednak na przeszkody w postaci braku miejsca pod budowę nowej świątyni w tej okolicy i został odłożony do sierpnia 2001 r. Pod koniec sierpnia 2001 r. ks. Abp Stanisław Nowak zlecił ks. Romanowi Łodzińskiemu, wikariuszowi parafii p.w. Św. Floriana w Częstochowie misję zorganizowania parafii p.w. Zesłania Ducha Świętego, która miała obejmować wschodnią część parafii p.w. Świętej Urszuli Ledóchowskiej. Poszukiwania placu pod budowę kaplicy trwały ok. 3-4 tygodni. Niedługo trzeba było czekać na znaki przychylności bożej. Miejscem tym okazał się stary sad z dość pokaźnymi i mocno zniszczonymi szklarniami. 

21 września 2001 r. w kancelarii notarialnej pani Marii Białas przy ul. Kilińskiego 40 w Częstochowie, podpisano umowę przedwstępną sprzedaży ziemi pod przyszłą kaplicę, a 7 grudnia 2001 r. umowę o przekazaniu przez pana Jerzego Żaka działki o powierzchni 0,2494 ha przy ul. Gajowej 2/6. Działkę tę pan Jerzy Żak odziedziczył po rodzicach – Irenie i Marianie Żakach, którzy prowadzili tu gospodarstwo ogrodnicze. W następnym roku, 19 listopada 2002 r. dokupiona została działka o powierzchni 0,1064 ha. 

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Zesłania Ducha Świętego została powołana dekretem przez ks. Abp. Stanisława Nowaka dnia 31 października 2001 r. jako 50 parafia w Częstochowie. Po uregulowaniu wszelkich formalności prawnych przystąpiono do budowy kaplicy, która została zaprojektowana na planie starej szklarni. I pomyśleć, że ktoś kiedyś budował tu szklarnie a nie wiedział, że kościół buduje. Szybko znalazły się ręce chętne do pomocy, te same, które po 26 dniach złożone do modlitwy pod dachem nowopowstałej kaplicy śpiewały Chwała, Cześć i Uwielbienie. W wyposażeniu kaplicy pomogli parafianie i proboszcz ks. Kanonik Andrzej Parusiński z parafii p.w. Św. Floriana, a także parafia Św. Stanisława Biskupa i Męczennika wraz z ks. Józefem Kanią, która podarowała ołtarz i ambonkę.

P
ierwsza Msza św. została odprawiona 21 listopada 2001 r. o godz. 18.00. Modlono się w intencji wszystkich dobrodziejów pracujących przy budowie kaplicy. 24 listopada 2001 r. ks. Dziekan, prałat Stanisław Gębka dokonał wprowadzenia w urząd proboszcza ks. Romana Łodzińskiego. 

Dzień później, 25 listopada 2001 r. w Uroczystość Chrystusa Króla o godz. 16.00 ks. Abp Stanisław Nowak poświęcił kaplicę, w której swoją siedzibę znalazła parafia p.w. Zesłania Ducha Świętego. Święcona woda skropiła parafian, nowy blaszany dach, pierwsze parafialne ławki, we mgle kadzidła nowe mury przygotowywały się na wysłuchanie cichych modlitw i grzmiących kazań, a przede wszystkim na przyjście Jezusa w kawałku chleba i kilku kropel wina. Od tej chwili na ulicy Gajowej co dzień o siódmej i osiemnastej ziemię znaczyły stopy parafian spragnionych Eucharystii i spotkania z Bogiem.

Odpust w naszej parafii przypada na Niedzielę Zesłania Ducha Świętego. Uroczystość Pięćdziesiątnicy (19 maja 2002 r.) to pierwszy odpust, jaki przeżywała mająca zaledwie 7 miesięcy wspólnota. Sumie Odpustowej przewodniczył ks. Abp Stanisław Nowak, który poświęcił krzyż ufundowany przez pana Jerzego Żaka oraz salki parafialne wraz z placem pod budowę. Od 21 listopada 2004 r. na parafialnej stronie internetowej oraz na gazetce ściennej można było obejrzeć cztery projekty bryły nowego kościoła oraz Domu Parafialnego z Ogniskiem Wychowawczym. Wybrany został projekt wykonany przez architektów Marka Gomolucha i Marcina Urycia oraz dr inż. Lecha Wojtasa z „Prospect Studio”.

Od 10 maja 2006 r. rozpoczęto prace budowlane. Wykonawcą poziomu zerowego została firma „Karbud” z Częstochowy. 8 października 2006 r. podczas pierwszej wizytacji kanonicznej ks. Abp dr Stanisław Nowak poświecił fundamenty nowego kościoła.

Od marca 2007 r. do listopada 2008 r. trwały prace przy wznoszeniu murów. W dniu 23 listopada 2008 r. o godz. 17.00 odbyła się uroczystość poświęcenia murów nowego kościoła i wmurowania kamienia węgielnego. Uroczystą Mszę św. odprawił i poświecenia dokonał ks. Abp dr Stanisław Nowak.

W kolejnych latach przeprowadzone zostały prace wykończeniowe. Od 31 sierpnia do 26 września 2009 r. wykonane zostały prace tynkarskie wewnątrz kościoła, natomiast wiosną 2010 r. prace malarskie. Do końca sierpnia 2011 r. trwały prace wykończeniowe w nowym budynku Domu Parafialnego do którego we wrześniu przeniesiono plebanię i Ognisko Wychowawcze. W 2013 r. zostało założone ogrzewanie podłogowe w kościele, wykonano odwodnienie wokół kościoła, przygotowano do użytkowania kaplicę przedpogrzebową. W niedzielę 7 października 2018 r. w święto Matki Boskiej Różańcowej odbyło się poświęcenie witraża Ducha Świętego przez ks. proboszcza Romana Łodzińskiego. Witraż przyozdobił okno na froncie kościoła. Został on ufundowany przez Żywy Różaniec i wykonany przez Pracownię Witraży Czesława Halejaka. W latach 2018-2019 r. wykonano termoizolację i elewację kościoła oraz budynków parafialnych, a w 2020 r. pokryto blachą dach kościoła.

W dotychczasowej historii parafii księdza proboszcza w pracy duszpasterskiej wspierali wikariusze: ks. Adam Malczyk (2002-2006), ks. Tomasz Pawełczyk (2006-2007), ks. Tomasz Gil (2007-2009), ks. Tomasz Chudy (2009-2013), ks. Michał Rydz (2013-2017), ks. Łukasz Szczepańczyk (lipiec-sierpień 2017), ks. Kazimierz Gajda (2017-2020), ks. Norbert Tomczyk (2020- ).

Pierwszym proboszczem parafii był ks. Roman Łodziński. Posługę duszpasterską pełnił w latach 2001-2020. W dniu 9 listopada 2020 r. w wieku 55 lat, w 30 roku kapłaństwa, po krótkiej i ciężkiej chorobie odszedł do Pana śp. ks. kan. Roman Łodziński, oddany duszpasterz, dobry organizator, świetny gospodarz.

W grudniu 2020 r. decyzją ks. Abp. Wacława Depo, nowym proboszczem został mianowany ks. dr Artur Stopikowski.

Parafia to również jedna wielka rodzina gromadząca się wokół Chrystusa Eucharystycznego. Wiele osób włączyło się czynnie w życie parafii poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju grupach i wspólnotach. Przy parafii działają: Schola Dziecięca, ministranci i lektorzy, grupy oazowe Ruch Światło-Życie, Klub Seniora św. Anny i św. Joachima, Akcja Katolicka, Żywy Różaniec, Domowy Kościół, Apostolat Margerytka, Intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa, Czciciele Miłosierdzia Bożego, Odnowa w Duchu Świętym, Rada Parafialna.

Dla pogłębienia życia duchowego naszej wspólnoty odmawiana jest Koronka do Ducha Świętego, Koronka do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec, w czwartki i piątki odbywa się adoracja Najświętszego Sakramentu. W pierwszy poniedziałek miesiąca odprawiana jest Msza Św. o Duchu Świętym, a w każdą środę - Msza św. z nowenną do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, w czasie której polecamy Bogu nasze intencje przez ręce Maryi. Wspólnym przeżyciem duchowym są także coroczne rekolekcje adwentowe i wielkopostne oraz piesza pielgrzymka parafialna na Jasną Górę. Ponadto parafianie uczestniczą w licznych pielgrzymkach do sanktuariów w Polsce (Łagiewniki, Licheń, Niepokalanów, Piekary Śląskie, Kalwaria Zebrzydowska i Wadowice) i za granicą (Lourdes, Fatima, La Salette, Medjugorie, Rzym, Ziemia Święta). Pomocą w rozwijaniu wewnętrznego życia duchowego jest Biblioteka Parafialna, gdzie każdy może wypożyczyć wartościową lekturę.

Znaczącym momentem w życiu parafii było wprowadzenie 26 listopada 2006 r. relikwii św. Joanny Beretty Molli. Obecność relikwii zawdzięczamy, dzięki modlitwie i aktywnemu zaangażowaniu w proces starania się o doczesne szczątki Świętej rodzinom zgromadzonym we Wspólnocie Rodzin Ducha Świętego. Od tego momentu w każdą ostatnią niedzielę miesiąca odprawiana jest Msza św. z wystawieniem relikwii. 20 listopada 2014 roku grupa parafian wraz z ks. Proboszczem Romanem Łodzińskim podczas pielgrzymki do Krakowa odebrała relikwie św, Jana Pawła II. Relikwia pierwszego stopnia - kropla krwi Papieża Polaka - została przekazana naszej parafii przez J.E.ks. Kardynała Stanisława Dziwisza. Dopełnieniem tego wielkiego daru była uroczystość wprowadzenie relikwii, która odbyła się 12 grudnia 2014 roku. Uroczystością przewodniczył abp Wacław Depo. Każdego 13 dnia miesiąca odprawiana jest Msza Św. w intencji naszej Ojczyzny z ucałowaniem relikwii św. Jana Pawła II.

Ważnymi wydarzeniami w życiu parafii była także peregrynacja obrazu Pana Jezusa Miłosiernego (8-9 grudnia 2002 r.), Misje Ewangelizacyjne z przyjęciem relikwii Krzyż Świętego (22-28 października 2011 r.), peregrynacja relikwii habitu i półrękawic św. Ojca Pio (12 luty 2016 r.), peregrynacja relikwii św. Dominika Savio (20-21 grudnia 2016 r.)

Od 21 października 2002 r. działa Katolickie Ognisko Wychowawcze Ducha Świętego, które otacza swoją opieką dzieci z okolicznych osiedli. Pierwszym opiekunem była p. Alina Ogrodnik (2002-2015), potem p. Ewa Froń (2016-2017) oraz p. Elżbieta Kozak (2018-2019), które wspierała wykształcona kadra pedagogiczna. Dzieci i młodzież mogą korzystać z pomocy w nauce, rozwijać swoje zainteresowania i zdolności, uczestniczyć w spotkaniach formacyjnych. Organizowane są także corocznie „Wakacje z Bogiem”, „Zima w mieście” i „Mikołaj”. Dzieciom zapewnia się gorący posiłek w czasie trwania zajęć.

Życie w parafii to nie tylko modlitwa, ale też chwile wspólnej zabawy. Co roku odbywa się festyn parafialny z którego dochód przeznaczony jest na rzecz Ogniska Wychowawczego i innych potrzeb parafii.

Parafianie dowiadują się o bieżących sprawach wspólnoty z wydawanego od 2003 r. biuletynu „Pneuma” oraz ze strony internetowej działającej od 2004 r.