Poświęcenie witraża Ducha Świętego ufundowanego przez Żywy Różaniec (7.10.2018)