Prace budowlane przy odprowadzeniu wody deszczowej z kościoła