Powitanie ks. dr Artura Stopikowskiego - nowego proboszcza parafii (13.12.2020)