Parafia

Nowy wikariusz w naszej parafii

Decyzją Księdza Arcybiskupa obowiązki wikariusza naszej parafii objął ks. Norbert Tomczyk, dotychczasowy wikary w parafii pw. św. Ireneusza BM (Parafia Akademicka) w Częstochowie

Witamy ks. Norberta serdecznie w naszej wspólnocie parafialnej i życzymy Bożego błogosławieństwa oraz wszelkich łask w pracy duszpasterskiej.