Parafia

Rada Parafialna

Zgodnie z "Zarządzeniem wyborów Parafialnych Rad Duszpasterskich w Archidiecezji Częstochowskiej" 18 listopada 2012 roku została powołana Rada Parafialna na pięcioletnią kadencję (2012-2017) w składzie:

Ks. Roman Łodziński – prezes 

Wojciech Turek – zastępca prezesa 

Małgorzata Łęgowik – sekretarz 

Patrycja Kowalczyk – zastępca sekretarza 

Ks. Michał Rydz 

Zuzanna Gawenda 

Iwona Gradoń 

Bronisława Idźkowska 

Jacek Kolewiński 

Halina Kozłowska 

Marek Lipniewski 

Alina Ogrodnik 

Andrzej Piotrowski 

Zbigniew Poniedziałek 

Mirosław Rećko

Paweł Stachurski 

Sylwester Stasiak 

Ewa Tusińska 

 

"Parafialna Rada Duszpasterska (PRD) stanowi, zgodnie z kan. 536 KPK, ciało doradcze, które pod kierownictwem proboszcza parafii - w ramach ustawodawstwa diecezjalnego - pomaga wyłącznie w działalności duszpasterskiej danej wspólnoty parafialnej" (Statut Parafialnej Rady Duszpasterskiej w Archidiecezji Częstochowskiej) 

 

Spotkania informacyjno-formacyjne Rady Parafialnej odbywają się w każdą drugą niedzielę miesiąca po wieczornej Mszy Św.