Parafia

Akcja Katolicka

Akcja Katolicka jest ogólnopolskim stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie najściślej współpracują z hierarchią kościoła w realizacji ogólnego celu apostolskiego Kościoła.

Akcja Katolicka w naszej parafii powstała 1 września 2002 r., chociaż wcześniej kilka osób tworzyło grupę inicjatywną. Jest to formacja otwarta dla każdego katolika. Celem akcji jest pogłębienie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego oraz ukierunkowanie na zadania apostolskie. Pierwszym prezesem Akcji Katolickiej była pani Edyta Rećko, a obecnie jest pani Alina Ogrodnik.

Akcja Katolicka organizuje festyny parafialne, przed świętami prowadzi sprzedaż kartek, świec i innych dewocjonaliów. Środki finansowe uzyskane w ten sposób przeznacza na dofinansowanie ogniska wychowawczego, letniego wypoczynku dzieci oraz kupno paczek ze słodyczami dla dzieci na dzień Świętego Mikołaja. W Wielkim Poście bierze udział w Drodze Krzyżowej ulicami parafii i prowadzi rozważania do jedne ze stacji tego nabożeństwa. Przygotowuje również jeden z ołtarzy na uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej.

Spotkania formacyjno-informacyjne Akcji Katolickiej odbywają się w każdą drugą niedzielę miesiąca. Spotkania rozpoczyna się Mszą Świętą o godz. 17.00, a następnie na salkach nasz Asystent kościelny, którym jest Ksiądz Proboszcz, przybliża nam ważne tematy z życia kościoła i parafii, wyjaśnia wątpliwości, rozwija wiele ciekawych wątków np. z życia świętych, katechizmu kościoła katolickiego itp.

W spotkaniach tych uczestniczy także Rada Parafialna.

Jeśli pragniesz umocnić swoją wiarę, działać i pomagać innym dołącz do nas.

 

Nowy Archidiecezjalny Asystent Kościelny Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej.

Z dniem 1 lipca 2014 roku Nowym Archidiecezjalnym Asystentem Kościelnym Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej został mianowany przez Arcybiskupa Metropolitę Częstochowskiego dra Wacława Depo Ksiądz dr Marian Szymonik. Urodzony w 1964 roku jako dwunaste i najmłodsze dziecko Łucji i Józefa. Święcenia kapłańskie 1989, doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Wykładowca filozofii w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej. Profesor stały i wykładowca filozofii w Wyższym Instytucie Teologicznym w Częstochowie. Publikacje m.in.: „W kierunku demokracji personalistycznej” – Warszawa 2010, „Szukając natchnienia do wiary…”, Częstochowa 2011. Serdecznie gratulujemy Czcigodnemu Księdzu nominacji i życzymy wielu Łask Bożych w asyście nad Akcją Katolicką Archidiecezji Częstochowskiej. Dziękujemy także z całego serca dotychczasowemu Księdzu Asystentowi Jarosławowi Sroce za pomoc, opiekę i duchowe przewodnictwo Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej.

 

Linki

Akcja Katolicka Archidiecezji Częstochowskiej

Akcja Katolicka w Polsce