Parafia

Pneuma

         WIELKANOC 2018                                                                                                           nr 65

 

 

,,Z głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił On gorące prośby i błagania do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i został wysłuchany dzięki swej uległości. A chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają, nazwany przez Boga kapłanem na wzór Melchizedeka”.

                                                                          Hbr 5, 7-10

 

Niech Święta Wielkanocne będą dla każdej rodziny naszej parafii czasem prawdziwego spotkania ze Zmartwychwstałym Chrystusem, który stał się sprawcą zbawienia wiecznego  dla wszystkich. Niech Jezus, który jest kapłanem na wzór Melchizedeka, wlewa w serca wasze pokój i miłość. A radość ze Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, Syna Bożego niech będzie również waszym udziałem.

                                                                                                                                Życzą duszpasterze

Wielki Czwartek

W katedrze Biskup gromadzi się z kapłanami na Mszy św. Krzyżma. Podczas Mszy św. Biskup święci olej chorych, olej katechumenów oraz olej krzyżma. Olej krzyżma jest mieszaniną naturalnej oliwy lub oleju roślinnego z wonnościami (najczęściej z balsamem). Używany jest przy chrzcie, bierzmowaniu i do święceń kapłańskich. Służy do namaszczania ołtarza i ścian kościoła.

Wieczorem przed męką, w Wieczerniku, ,,w sali położonej na górze” Jezus ustanawia dwa sakramenty: Eucharystii i Kapłaństwa. Jezus zostawia nam Siebie samego w postaciach eucharystycznych. Dokonuje pierwszego przeistoczenia: ,,To jest Ciało Moje.... to jest Krew Moja”, jako Najwyższy i Wiekuisty Kapłan. W Kościele wspominamy i upamiętniamy ostatnią Paschę Chrystusa ze swymi Apostołami. Uobecnieniem tych wydarzeń paschalnych jest każda Msza św., którą sprawują biskupi i kapłani w Kościele.

Podczas tej Mszy św. śpiewamy hymn: ,,Chwała na wysokości Bogu”, wtedy biją wszystkie dzwony i dzwonki. Po hymnie instrumenty te milkną i stosuje się kołatki.

Ma miejsce specjalny obrzęd umycia nóg 12 mężczyznom. Symbolizuje on gest umycia nóg apostołom, jakiego dokonał Chrystus w wieczerniku. Tym niewolniczym gestem Jezus dał apostołom przykład wzajemnej służby i miłości.

Po Eucharystii następuje przeniesienie w uroczystej procesji Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy przy użyciu kołatek i śpiewie hymnu: ,,Sław języku tajemnicę”. Ciemnica symbolizuje miejsce uwięzienia Chrystusa po wieczerzy. Wierni wchodzą w czas Bożej męki. Z ołtarza zdejmuje się obrus jako symbol obnażenia Jezusa z szat. Tabernakulum jest otwarte na oścież. Lampka wieczna jest wyłączona.

Wielki Piątek

W kościołach trwa adoracja Pana Jezusa w ciemnicy. Odprawiane są nabożeństwa Drogi Krzyżowej o godzinie 15.00, gdyż właśnie około tej godziny wedle przekazu Ewangelii Jezus zmarł na Krzyżu. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej odprawiane jest także na ulicach miast.

Wielki Piątek to dzień Krzyża. Późnym popołudniem celebruje się Liturgię Męki Pańskiej. Liturgia składa się z trzech części: Liturgia słowa, adoracja krzyża i obrzędów komunii.

Na zakończenie Liturgii Słowa odbywa się uroczysta modlitwa powszechna. Rozpoczyna się adoracja Krzyża. Kapłan wnosi przed ołtarz Krzyż zasłonięty fioletowym suknem. Stopniowo odsłania ramiona Krzyża i śpiewa trzykrotnie: ,,Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło zbawienie świata”, na co wierni odpowiadają: ,,Pójdźmy z pokłonem”. Po liturgii Krzyż zostaje w widocznym i dostępnym miejscu, tak by każdy wierny mógł go adorować. Podczas adoracji wierni śpiewają pieśń: ,,Ludu, mój ludu”. Krzyż jest aż do Wigilii Paschalnej najważniejszym punktem w kościele.

Po adoracji Krzyża, z ciemnicy przynosi się Najświętszy Sakrament i wiernym udzielana Komunia św. Rozdaje się Ciało Chrystusa, konsekrowane poprzedniego dnia. Ostatnią częścią liturgii Wielkiego Piątku jest procesja do Grobu Pańskiego. Przy Grobie wystawia się Najświętszy Sakrament w monstrancji okrytej białym przejrzystym welonem. Tego wieczora i przez cały następny dzień wierni adorują Najświętszy Sakrament.

Wielka Sobota – Wigilia Paschalna

Po zapadnięciu zmroku odbywa się Wigilia Paschalna. W jej czasie ma miejsce: Liturgia Światła, Liturgia Słowa Bożego, Liturgia Chrzcielna oraz Liturgia Eucharystyczna.

Liturgia Światła. Liturgia odbywa się przy zgaszonym świetle. Paschał ozdabia się ziarnami kadzidła, który symbolizuje Chrystusa. Na paschale kreśli się na krzyż, cyfry bieżącego roku oraz greckie litery: Alfa i Omega i zapala od poświęconego ognia. Kapłan, diakon lub ministrant wnosi do kościoła zapalony paschał- symbol zmartwychwstałego Chrystusa. Zapalone zostają świece i wszystkie światła w świątyni. Paschał umieszcza się przy ołtarzu. Kapłan lub diakon wykonuje hymn Exsultet – uroczyste orędzie wielkanocne.

Liturgia Słowa Bożego. W czytaniach wierni wsłuchują się w orędzie wielkich dzieł, jakich Pan Bóg dokonał w historii ludzkości. Podkreślają one jedność dzieła Stworzenia z dziełem Zbawienia oraz wagę wydarzeń, które dokonywały się w historii ludzkości. Śpiewa się: Gloria, któremu towarzyszy bicie dzwonów oraz aklamacja Alleluja przed Ewangelią. Po Niej homilia.

Liturgia Chrzcielna. Cudowne przejście Narodu Wybranego przez wody Morza Czerwonego w Tradycji Kościoła było od początku postrzegane jako zapowiedź obmycia wiernych w wodach sakramentu Chrztu świętego, który daje Nowe życie wyznawcom Chrystusa. Następuje uroczyste poświęcenie wody. Celebrans wraz z diakonami zanurza paschał w wodzie chrzcielnej. Zanurzenie to oddaje prawdę, iż chrzest jest sakramentem, w którym wraz z Chrystusem (zanurzamy się) i wynurzamy się do nowego życia, przez zmartwychwstanie. Wierni z zapalonymi świecami odnawiają przyrzeczenia Chrztu św. Celebrans kropi zgromadzenie liturgiczne wodą ze źródła chrzcielnego.

Liturgia Eucharystyczna. Liturgia Eucharystyczna Wigilii Paschalnej przebiega tak jak podczas każdej Mszy świętej. Wierni przyjmują Komunię św. Następuje procesja rezurekcyjna (łac. ressurectio – zmartwychwstanie), która jest naszym osobistym, a zarazem wspólnotowym świadectwem wiary w zbawienie i zwycięstwo Jezusa nad śmiercią, piekłem i szatanem. Jest ona także zaproszeniem i wezwaniem, do wzięcia udziału w tryumfalnym pochodzie Zmartwychwstałego. Może się ona odbyć zaraz po Wigilii Paschalnej lub w Niedzielę rano.

Zapraszamy całą wspólnotę do przeżywania świętych Trzech dni Wielkiego Tygodnia, a w szczególności liturgii Wigilii Paschalnej.

Chrystus zmartwychwstan jest, Nam na przykład dan jest,

 Iż mamy z martwych powstać, Z Panem Bogiem królować. Alleluja.

Niech te słowa pieśni wielkanocnej przypominają nam, że Jezus Chrystus Zmartwychwstały jest naszym Panem i Królem, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

LITURGIA TRIDUUM PASCHALNEGO

Wielki Czwartek – 29 III 2018 r.

 19.00 – Msza św. Wieczerzy Pańskiej

 (po Mszy św. przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy adoracji)

 21.00 – Gorzkie Żale i zakończenie adoracji

Wielki Piątek – 30 III 2018 r.

   7.30 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu w kaplicy adoracji

             (adoracja przez cały dzień)

15.00 – Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

15.15 – Droga Krzyżowa

19.00 – Nabożeństwo Męki Pańskiej

(po nabożeństwie przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego)

Adoracja Najświętszego Sakramentu:

21.00 – Domowy Kościół, OAZA i Schola młodzieżowa

22.00 – Odnowa w Duchu Świętym i ul. 11 Listopada 28, 30,32

23.00 – ul. 11 Listopada 14, 16, 18

24.00 – Wspólnota Intronizacyjna i ul. 11 Listopada 8, 10, 12

  1.00 – Czciciele Miłosierdzia Bożego i ul. Lechonia 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34

  2.00 – Żywy Różaniec, Klub Seniora i ul. Lechonia 19, 21, 22, 23, 25, 26, 28

  3.00 – Akcja Katolicka i ul. Lechonia 3, 5, 7, 9, 13, 17

  4.00 – ul. Brzozowa 9, 36, 38, 40, 42 i ul. Lipowa 45, 49, 51

  5.00 – ul. Wierzbowa 11, 22, 24, 26

  6.00 – ul. Wierzbowa 1/9, 14, 18

  7.00 – ul. Gajowa 1, 3, 5, 7, 9, 27/29, 31 i ul. Botaniczna, Brzozowa, Topolowa – domki jednorodzinne

Wielka Sobota – 31 III 2018 r.

10.00 – 14.00 – poświęcenie pokarmów (o pełnych godzinach)

21.00 – Liturgia poświęcenia ognia, wody chrzcielnej;

Liturgia Zmartwychwstania Pańskiego; Rezurekcja - Procesja rezurekcyjna (przynosimy świece)

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 1 IV 2018 r.

oraz Poniedziałek Wielkanocny 2 IV 2018 r.

 Msze św. jak w każdą niedzielę – 7.30, 9.30, 10.45, 12.00, 17.00