Parafia

Aktualności

Peregrynacja relikwii habitu i półrękawic św. Ojca Pio

W dniach od 3 do 11 lutego 2016 roku przed każdą Mszą Św. wieczorną odmawiamy nowennę do świętego Ojca Pio, aby przygotować się na przyjęcie relikwii oraz prosić o błogosławieństwo i łaski dla naszej parafii i naszych rodzin.

NOWENNA DO ŚWIĘTEGO OJCA PIO

DZIEŃ 1
Święty Ojcze Pio, z przekonaniem uczyłeś, że „Opatrzność Boża mieszając radość ze łzami w życiu ludzi i całych narodów prowadzi do osiągnięcia ostatecznego celu; że za widoczną ręką człowieka jest zawsze ukryta ręka Boga”, wstawiaj się za mną, bym w mojej trudnej sprawie…, którą przedstawiam Bogu, przyjął z wiarą Jego wolę.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

DZIEŃ 2
Święty Ojcze Pio, ty zachęcałeś małodusznych do porzucenia lęku i uznania się za najszczęśliwszych, „gdy staną się godni tego, by uczestniczyć w bólach Boga Człowieka, by wierzyli, że to nie opuszczenie, ale wielka miłość Boga”, ośmielony przykładem twojej ufności wobec Boga, proszę o wstawiennictwo w mojej intencji…, którą ci przedkładam.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

DZIEŃ 3
Święty Ojcze Pio, ty przez codzienne dźwiganie krzyża zasłużyłeś na miano cyrenejczyka, wierzyłeś, że „Pan w swoim miłosierdziu poda rękę i obdarzy mocą”, módl się za mną w moich trudnościach… i uproś mi u Jezusa łaskę wytrwania w dobrym.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

DZIEŃ 4
Święty Ojcze Pio, doświadczony z woli Bożej wielkim cierpieniem, przyjmowałeś je „jako los wybranych dusz i dar prowadzący do zbawienia”, wstawiaj się za mną u Boga, abym mógł z godnością chrześcijańską przyjąć mój ból i uproś łaskę…
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

DZIEŃ 5
Święty Ojcze Pio, ty przez swoje niezwykłe zjednoczenie z Panem wlewałeś w serca wątpiących nadzieję, że „Bóg chrześcijan jest Bogiem przemiany”, że z cierpienia rodzi się pokój, a z odrzucenia rozpaczy budzi się nadzieja, bądź ze mną w moim doświadczeniu…, abym ufał w miłość Bożą.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

DZIEŃ 6
Święty Ojcze Pio, ty stałeś się dla nas przykładem posłuszeństwa w wierze, wiedziałeś, że „gdzie nie ma posłuszeństwa, tam nie ma cnoty, tam nie ma dobra i nie ma miłości; gdzie nie ma miłości, tam nie ma Boga, a bez Boga nie idzie się do nieba”, bądź moim orędownikiem u Boga, gdy proszę o łaskę…
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

DZIEŃ 7
Święty Ojcze Pio, niestrudzony naśladowco Chrystusa, proszących z ufnością o pomoc zapewniałeś, że „otrzymają od Boga łaskę świętej wytrwałości”, módl się za mną, gdy błagam Boga o łaskę…
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

DZIEŃ 8
Święty Ojcze Pio, wzorze ewangelicznej miłości Boga i bliźniego, ty umacniałeś w ludzkich sercach przekonanie, że Bóg „nie może odrzucić szczerego pragnienia miłowania Go”, w imię miłości, która przepełniała twoje życie, wyjednaj mi w niebie dar…, o który cię z ufnością proszę.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

DZIEŃ 9
Święty Ojcze Pio, Maryja była ci „Matką najmilszą”, Ją wysławiałeś „najbardziej spośród wszystkich stworzeń na niebie i na ziemi”, przez twoje oddanie Bożej Matce proszę o pomoc w mojej potrzebie…
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

Święty Ojcze Pio módl się za nami. Amen

Środa Popielcowa - dzień pokuty i modlitwy

W środę - 10 lutego 2016 r. - przypada Środa Popielcowa. Otwiera ona święty, szczególny czas Wielkiego Postu - czas pokuty, postu, wyrzeczeń, modlitwy - służących naszemu nawróceniu.
Tego dnia podczas Mszy świętej ma miejsce zwyczaj posypywania głów popiołem, w trakcie którego kapłan wypowiada słowa z Pisma Świętego „Prochem jesteś i w proch się obrócisz” (Rdz 3,19) bądź „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” (Mk 1,15).

W naszej parafii zostaną odprawione Msze Święte z obrzędem posypania głów popiołem o godz.: 7.00, 16.30, 18.00

W Środę Popielcową - zgodnie z kanonami 1251-1252 Kodeksu Prawa Kanonicznego - obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ścisły (trzy posiłki w ciągu dnia, w tym tylko jeden - do syta). Prawem o wstrzemięźliwości są związani wszyscy powyżej 14. roku życia, a prawem o poście - osoby pełnoletnie do rozpoczęcia 60. roku życia.

Nabożeństwa Wielkopostne

Wielki Post to czas szczególnego rozmyślania nad tajemnicą męki i śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego szczególnie zapraszamy na nabożeństwa pasyjne. Droga Krzyżowa oraz Gorzkie Żale stanowią pomoc w budowaniu postawy pokuty i nawrócenia związanej z czasem postu. Dokonuje się to przede wszystkim poprzez zrozumienie tego, czego dokonał dla nas Jezus Chrystus, i gotowość pójścia za Nim.

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym: niedziela godz. 16.45

Droga Krzyżowa dla dzieci: piątek godz. 17.00
12.  II. 2016 – Katolickie Ognisko Wychowawcze Zesłania Ducha Świętego
19.  II. 2016 - Lektorzy, Oaza
26.  II. 2016 - Ministranci
04. III. 2016 – Scholka
11. III. 2016 – Ks. Rekolekcjonista
18. III. 2016 – Po ulicach parafii, wszystkie grupy ze świecami, godz. 18.30
25. III. 2016 (Wielki Piątek) – Księża, godz. 15.15

Droga Krzyżowa dla dorosłych: piątek godz. 18.30
12.  II. 2016 – Żywy Różaniec, Odnowa w Duchu Świętym
19.  II. 2016 – Czciciele Miłosierdzia Bożego, Oaza Rodzin
26.  II. 2016 – Intronizacja N.S.P., Klub Seniora, 
04. III. 2016 – Akcja Katolicka, Rada Parafialna, Chór
11. III. 2016 – Ks. Rekolekcjonista
18. III. 2016 – Po ulicach parafii, wszystkie grupy ze świecami, godz. 18.30
25. III. 2016 (Wielki Piątek) – Księża, godz. 15.15

Msza święta wigilijna sprawowana w przeddzień niedzieli czy uroczystości

O obowiązku uczestnictwa w Mszy św. w niedziele i uroczystości nakazane mówi Kodeks prawa kanonicznego, kan. 1247. W Polsce wszystkie uroczystości nakazane są dniami wolnymi od pracy. W związku z tym w sobotę wieczorem lub wieczorem poprzedniego dnia przed uroczystością nakazaną należy celebrować Mszę św. z niedzieli lub uroczystości (nawet wtedy, gdy nie ma formularza wigilijnego). O zadośćuczynieniu uczestnictwa we Mszy św. w niedziele lub uroczystości nakazane wieczorem dnia poprzedniego mówi KPK, kan. 1248. Przypadek, kiedy w kościele jest celebrowana tylko jedna Msza św. w ciągu dnia i to w dodatku wieczorem, należy wziąć formularz z danego dnia, chyba że racje duszpasterskie przemawiają inaczej. Decyduje o tym sam duszpasterz – proboszcz parafii. Istotą jest uczestnictwo we Mszy św., a nie formularz mszalny. Przykładowo, jeśli ktoś uczestniczy we Mszy obrzędowej (np. związanej z chrztem), spełnia obowiązek uczestnictwa i nie musi brać udziału w drugiej Mszy św.

Pierwsza Komunia Św.

Pierwsza Komunia św. w klasie trzeciej

Znowelizowana Podstawa programowa Kościoła katolickiego w Polsce, zatwierdzona przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 8 marca 2010 r. w Warszawie, zakłada przyjmowanie pierwszej Komunii św. w klasie trzeciej na zakończenie pierwszego cyklu edukacyjnego związanego z katechezą inicjacji w sakramenty pokuty i pojednania oraz Eucharystii (PPK, s. 26-36). Założenie to zostało uwzględnione w nowym Programie nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach zatwierdzonym przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski w Białymstoku w dniu 9 czerwca 2010 r. Czytamy w nim: „Pod koniec klasy III dziecko ma po raz pierwszy spotkać Chrystusa w sakramencie pokuty i pojednania oraz przez Komunię Świętą w Eucharystii” (PNR, s. 53). Biorąc to pod uwagę, jak również wskazania Kodeksu Prawa Kanonicznego (KPK kan. 913), przyjmuje się w Archidiecezji Częstochowskiej praktykę przystępowania dzieci do pierwszej spowiedzi i Komunii św. pod koniec klasy trzeciej. Postanowienie to dotyczy dzieci, które rozpoczną naukę w klasach pierwszych w szkołach podstawowych od dnia 1 września 2014 r. Zasada ta nie wyklucza jednak możliwości przystąpienia do tych sakramentów wcześniej, w szczególnych i uzasadnionych przypadkach, rozpatrywanych indywidualnie przy współpracy rodziców, duszpasterzy, katechetów i Referatu Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Częstochowie.

 

Rok 2016 bez pierwszej Komunii św.

 W praktyce oznacza to, że pierwszej Komunii św. nie będzie na terenie całej Archidiecezji Częstochowskiej w roku szkolnym 2015/16, czyli w maju bądź czerwcu 2016 r. W tym roku dzieci, które rozpoczęły pobieranie nauki w szkole podstawowej 1 września 2014 r. będą bowiem w klasie drugiej, a więc jeszcze – zgodnie z nowym programem nauki religii – w trakcie przygotowania do pierwszej spowiedzi i Komunii św. Dla nich uroczysta Komunia św. będzie miała miejsce dopiero w klasie trzeciej w roku szkolnym 2016/17 (maj lub czerwiec 2017 r.).

Światowe Dni Młodzieży 2016

Światowe Dni Młodzieży to międzynarodowe spotkania młodych całego świata, którzy razem ze swoimi katechetami, duszpasterzami, biskupami i Papieżem gromadzą się w jednym miejscu, by wyznać wiarę w Jezusa Chrystusa.

XXXI Światowe Dni Młodzieży odbędą się w dniach 26 lipca – 31 lipca 2016 r. w Krakowie.

Tematem są słowa: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7).

Udział w ŚDM będzie celem pierwszej podróży apostolskiej papieża Franciszka do Polski.

Św. Faustyna i św. Jan Paweł II, to dwoje krakowskich świętych, apostołów Bożego Miłosierdzia, którzy patronują ŚDM w 2016 roku. Ich życie jest dla nas przykładem głębokiej ufności w Boże miłosierdzie, wyrażonej w słowach: Jezu, ufam Tobie.

 

Więcej informacji o ŚDM 2016 http://czestochowa2016.pl/