Parafia

Aktualności

Październik - miesiącem różańca świętego

„Różaniec to skarb, który trzeba odkryć”  św. Jan Paweł II

Rozpoczęliśmy miesiąc październik, a wraz z nim nabożeństwa różańcowe.
Czas ten jest w szczególny sposób poświęcony Matce Boskiej Różańcowej, a także modlitwie zwanej Różańcem. Modlitwa ta poprzez rozważanie poszczególnych tajemnic za pośrednictwem Matki Bożej kierowana jest do samego Pana Jezusa.

Zapraszamy do licznego udziału w nabożeństwie dzieci, młodzież i starszych. Tych, którym obowiązki nie pozwolą przyjść do kościoła zachęcamy do modlitwy różańcowej w domu. Włączmy się jak najliczniej w spełnienie prośby, jaką w Fatimie skierowała Maryja do trojga pastuszków mówiąc: „odmawiajcie codziennie różaniec”.

Nabożeństwa różańcowe w naszej parafii odprawiane są:
Poniedziałek – Sobota o godz. 17.30
Niedziela o godz. 16.30

Msza święta wigilijna sprawowana w przeddzień niedzieli czy uroczystości

O obowiązku uczestnictwa w Mszy św. w niedziele i uroczystości nakazane mówi Kodeks prawa kanonicznego, kan. 1247. W Polsce wszystkie uroczystości nakazane są dniami wolnymi od pracy. W związku z tym w sobotę wieczorem lub wieczorem poprzedniego dnia przed uroczystością nakazaną należy celebrować Mszę św. z niedzieli lub uroczystości (nawet wtedy, gdy nie ma formularza wigilijnego). O zadośćuczynieniu uczestnictwa we Mszy św. w niedziele lub uroczystości nakazane wieczorem dnia poprzedniego mówi KPK, kan. 1248. Przypadek, kiedy w kościele jest celebrowana tylko jedna Msza św. w ciągu dnia i to w dodatku wieczorem, należy wziąć formularz z danego dnia, chyba że racje duszpasterskie przemawiają inaczej. Decyduje o tym sam duszpasterz – proboszcz parafii. Istotą jest uczestnictwo we Mszy św., a nie formularz mszalny. Przykładowo, jeśli ktoś uczestniczy we Mszy obrzędowej (np. związanej z chrztem), spełnia obowiązek uczestnictwa i nie musi brać udziału w drugiej Mszy św.

Pierwsza Komunia Św.

Pierwsza Komunia św. w klasie trzeciej

Znowelizowana Podstawa programowa Kościoła katolickiego w Polsce, zatwierdzona przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 8 marca 2010 r. w Warszawie, zakłada przyjmowanie pierwszej Komunii św. w klasie trzeciej na zakończenie pierwszego cyklu edukacyjnego związanego z katechezą inicjacji w sakramenty pokuty i pojednania oraz Eucharystii (PPK, s. 26-36). Założenie to zostało uwzględnione w nowym Programie nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach zatwierdzonym przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski w Białymstoku w dniu 9 czerwca 2010 r. Czytamy w nim: „Pod koniec klasy III dziecko ma po raz pierwszy spotkać Chrystusa w sakramencie pokuty i pojednania oraz przez Komunię Świętą w Eucharystii” (PNR, s. 53). Biorąc to pod uwagę, jak również wskazania Kodeksu Prawa Kanonicznego (KPK kan. 913), przyjmuje się w Archidiecezji Częstochowskiej praktykę przystępowania dzieci do pierwszej spowiedzi i Komunii św. pod koniec klasy trzeciej. Postanowienie to dotyczy dzieci, które rozpoczną naukę w klasach pierwszych w szkołach podstawowych od dnia 1 września 2014 r. Zasada ta nie wyklucza jednak możliwości przystąpienia do tych sakramentów wcześniej, w szczególnych i uzasadnionych przypadkach, rozpatrywanych indywidualnie przy współpracy rodziców, duszpasterzy, katechetów i Referatu Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Częstochowie.

 

Rok 2016 bez pierwszej Komunii św.

 W praktyce oznacza to, że pierwszej Komunii św. nie będzie na terenie całej Archidiecezji Częstochowskiej w roku szkolnym 2015/16, czyli w maju bądź czerwcu 2016 r. W tym roku dzieci, które rozpoczęły pobieranie nauki w szkole podstawowej 1 września 2014 r. będą bowiem w klasie drugiej, a więc jeszcze – zgodnie z nowym programem nauki religii – w trakcie przygotowania do pierwszej spowiedzi i Komunii św. Dla nich uroczysta Komunia św. będzie miała miejsce dopiero w klasie trzeciej w roku szkolnym 2016/17 (maj lub czerwiec 2017 r.).

Światowe Dni Młodzieży 2016

Światowe Dni Młodzieży to międzynarodowe spotkania młodych całego świata, którzy razem ze swoimi katechetami, duszpasterzami, biskupami i Papieżem gromadzą się w jednym miejscu, by wyznać wiarę w Jezusa Chrystusa.

XXXI Światowe Dni Młodzieży odbędą się w dniach 26 lipca – 31 lipca 2016 r. w Krakowie.

Tematem są słowa: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7).

Udział w ŚDM będzie celem pierwszej podróży apostolskiej papieża Franciszka do Polski.

Św. Faustyna i św. Jan Paweł II, to dwoje krakowskich świętych, apostołów Bożego Miłosierdzia, którzy patronują ŚDM w 2016 roku. Ich życie jest dla nas przykładem głębokiej ufności w Boże miłosierdzie, wyrażonej w słowach: Jezu, ufam Tobie.

 

Więcej informacji o ŚDM 2016 http://czestochowa2016.pl/